24.07.2024

Как медиите вършат своята работа и изпълняват основната си функция, която е свързана с това да информират гражданите? Доколко информирани са тези, чиято функция е да информират? Как т.н. четвърта власт се случва в България? Повод за тези ми размисли даде участието днес / 01.02.2024 . / в сутрешния блок на бтв на председателя на ВАдС Ивайло Дерменджиев.

На първо място искам да обърна внимание на бТВ, че сдружение на адвокати няма, а има българска адвокатура, конституционно уредена в глава 6 на Конституцията, която е със заглавие Съдебна власт и по – конкретно в член 134, в който е посочено, че адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси, а организацията и редът на дейността и се уреждат със закон. Законът е Закон за адвокатурата. В този смисъл е неточно внушението “ сдружение на адвокати „, защото адвокатурата е институция, чийто статут е много над от този на едно сдружение. Считам, че е важно да се обръща внимание на тези неща, защото неглижирането им не прави добра услуга за развитието нито на правовата държава, нито на гражданското общество. Затова е редно медиите да са по – отговорни по отношение на посланията, които отправят, да повишават подготовката си по очевидно специфични за тях теми, по които не е задължително да имат познания, но е задължително да се стараят да ги придобиват.

В рамките на 10 минути колегата Ивайло Дерменджиев беше ангажирам с няколко теми, но задълбочен разговор аз лично не видях по нито една от тях, видях галопиране, което само изхарчи медийно време, но толкова. Кои бяха тези теми?
– за убийството от снощи на лице, което изглежда не е вписано нито като адвокат, нито като нотариус, но години наред се е представял като такъв. Как пък водещите не се сетиха да попитат какви мерки е взела и взема адвокатурата срещу такива лица?
– за петиция за Шенген до Европарламента, но, ако колегата е в студиото в качеството си на председател на ВАдС защо се поставят на фокус теми, които са свързани с него в качеството му на гражданин?
– за избора на конституционни съдии. Аз лично не разбрах има или не разминаване между позицията на ВАдС съвет по темата и позициите на 14 адвокатски съвети от цялата страна, останах с усещане за разделение, ама хем така, хем не съвсем. Колегата спомена за принципни позиции, беше редно водещият да пита в какво се изразяват те, но уви.
– темата за президента, дали може да подкрепя политическа партия, тя остана без коментар.
– темата “ Нексо „, не знам какво има да се обсъжда повече, след като е ясно, че пак данъкоплатецът ще плаща.

И така, 10 минути ефир, 10 минути умовете на хората се занимават и в резултат на това добавена стойност не се вижда!
Считам, че изискванията към журналистите, както и към всички останали професионалисти трябва да се повишат. Малцина са самокритични, за да поддържат ниво сами, затова трябва да се напомня на тези, които не го правят, че имат задължение в тази посока!

Златина Кралева, адвокат от БАК, общественик, радетел за гражданско общество