23.07.2024

Златоградска фирма без нито един служител в региона проектира и изгражда военните бази на US армията в България и други части на света. Този любопитен факт стана ясен, след като на дружеството бе наложено наказателно постановление от НАП за нарушения на изискванията на Закона за ограниченията за плащане в брой. Санкцията пък бе обжалвана в съда.

„Връзката със Златоград е само регистрацията ни тук. Имаме адрес в Златоград, но нямаме офис, нито служители, които да работят тук. Нашето дружество има дейност, свързана с проекти в България и извън страната. Дейността е много динамична.

Налага се да се извършват оперативни дейности в кратки срокове, което налага и плащане. Ние работим с въоръжените сили на САЩ и правим проекти за военните бази на тяхната армия в различни държави. Става въпрос за изграждане на инфраструктура и обекти, в които да живеят американските военнослужещи.

Т.е., налага се например да се отиде, да се види мястото, за което ще се прави проекта, което е свързано с разходи на средства и то сериозни. Когато спечелим проект вече се налага по-продължително присъствие на място, за да се предвидят всички сгради, комуникации и други. Основно строим ние обектите, но ползваме и подизпълнители. В момента са четирима съдружниците в дружеството“, обясни в съда главният счетоводителя на компанията.

Дружеството е отчело оборот от 8 772 000 лева за 2021-ва година, установи проверка на колегите от 24smolian.com. Към същата година служителите са 16.

„Управителят беше дал лични средства. Когато изграждаме обект ни се плаща накрая при приключване. И всичките разходи ги авансираме ние. Имаме регулярни плащания само във връзка с поддръжката.

В конкретния случай по сметките на дружеството не е имало пари и затова управителят дал лични средства, които на тези дати посочени в акта и НП са му били връщани на части. Той броил повече от 150 000 лева, но са му върнати толкова. Налага се да се плаща на ръка, например на работници в чужбина, защото ние не можем да платим по банка, понеже фирмата ни не е регистрирана в чужбина.

Това е само в някои държави. Често сме обект на проверки от НАП, на всеки три месеца, тъй като на нас често ни възстановяват ДДС и защото работим с американската армия“, посочва пред съда счетоводителят.

От приходната агенция поискаха наказателното постановление да бъде потвърдено. Предстои съдът да се произнесе с решение.

narod.bg