13.06.2024

Ах, Мосьо Дайнов, л’Йороп, ла сивилизасион!

Откъде се пръкнаха подобни автентични и неподправени „Евроцивилизатори“ – гаче родени не в яркочервени комунистически фамилии, а в английския кралски двор!

Не спира да дудне и наставлява патетично и презрително – този път празнично – Философът Българомразец и Европросветител, Женята Дайнов от Миндя:

„капитулация на военните противници на цивилизацията“

„появата на истински лидери в цивилизованите страни“

„малодушието ще победи и по света, и у нас, и така носителите на диващината ще станат по-силни от носителите на цивилизацията“

„в информационно отношение българите са полудив народ“

„минало и бъдеще, дивачество и цивилизованост“

Демек: Диващината срещу Цивилизацията, Регресът срещу Прогреса, Миналото срещу Бъдещето, Грозното срещу Прекрасното.

Диващината се олицетворява от местните аборигени – дивите и необразовани българи!

А Цивилизацията е, разбира се, Европата – и всичките там Евроатлантически ценности и салтанати!

Все в името на фамозната Цивилизация безмилостно и безпощадно Цивилизаторите трепеха и изгаряха индианците и после евреите!

И после налагаха и налагат с бомби и напалм Цивилизация и Демокрация по цял свят!

Та се сещам за „Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников.

С прочутите представители и разпространители на на Цивилизацията: Мосьо Магавриди, Мосьо Димитраки, Мадам Злата и Анка – с журналите от Париж.

С тържествените им дитирамби за Циливилизацията и с пълно и наобуздано презрение и насмешка към местните невежи и недорасли за Циливилизацията българи!

Българи, които едно „БОНДЖОР“ не могат да кажат на францушки и хал хабер си нямат от аврупейските табиети и мурафети!

Да се насладим на няколко от техните мъдри твърдения, оценки и поучения, превърнали се в настолна книга за днешните правоверни и безмозъчни Евроатлантици:

„Злата: Тебе майка ти й пък проста, па и ти не тряба да я слушаш. И Анкина баща ходи да са одумва, ами кой ти го слуша! Ний си караме алафрангата. Сега българското не струва пари, не!

Анка: Ако река аз да слушам баща си, тряба да си остана досущ дебела българка — простачка.

Злата: Ех, ами! Разбрала тя, простата българка. Како ли знай тя? Не знае едно бонджор да каже.

Димитраки: Цивилизацията, Марийке, е слънцето на днешния век, слънце, което грее днес над цяла Европа, дето мадамите са цветето на тази цивилизация. Да, там жените не са като тукашните робини. Във Франца, а именно в Париж, жената е тъй свободна, както и мъжът. Една демуазела там зема си кавалерина, когото обикнала, па са разхожда с него, където си ще. Да, голяма свобода.“

За една цивилизирана демуазела, Марийке, срамът значи нула, нито има идея за срам и българските майки дават мизерабилни идеи на дъщерите си да се срамуват!

Ти, Марийке, не тряба да слушаш вече майка си, българката: тя е вече стара и умът и са извял. Той, Европейският Цивилизатор, та обича като своя сестра, та затова иска да та цивилизира.

Той, Женята – Мосью Маргариди от Миндя, – ни обича като братя и сестри, та затова иска да ни цивилизирва! Сички нации в Европата са прегърнали днес цивилизацията, само ний, българите, не щем да са конформираме и модификираме. Ний, младите, не тряба да слушаме старите ръждиви глави, а да гледаме напред към прогреса на цивилизацията. Ний тряба да имитираме европейците, които визитират града ни и страната ни; да са запознаваме с тях и да слушаме техните инструкции. Да гледаме как са носят, как приказват, как седят, как ядат и пият – и да правим досущ като тях!

И каквото и да говорят и вършат Европейците – то е правилно и трябва неотлъчно да го следваме като пътеводна звезда и точ в точ да изпълняваме техните разпоредби и наставления!

Защото Цивилизацията, Българино, е слънцето на днешния век, слънце, което грее днес над цяла Европа!

Разумя ли, Българино!

Разумях. Да станем на маймуни!

НИКОЛАЙ РИЗОВ