15.04.2024

 

Пред рицарите и благородниците на Запад преди Първия кръстоносен поход (1096 – 1099) стояла морална дилема: как да съвместят Насилието с Вярата. Папа Урбан II разрешил дилемата, като постановил, че Насилието е напълно оправдано, ако е извършено в името на Вярата. По този начин Насилието се превръща в богоугодно дело и също така в Свещена война с езичниците и враговете на Кръста.

„… той, Папата, кани слушателите да използват силата си за защита на техните братя, жертви на насилията, извършвани от неверниците в земите на Ориента. Неговата прочувствена реч предизвиква невероятен ентусиазъм. Всички очевидци, описващи събитието, предават, че тълпата крещяла: „Бог го иска! Бог го иска!“

(Интернет)

Основна цел на похода е освобождаването на Светите земи от мюсюлманско господство.

И след мъчителни три години странстване, битки, лишения и всевъзможни перипетии кръстоносците пристигат пред Йерусалим и го превземат на 7 юли 1099 г. – хладнокръвно, безмилостно и безпощадно потапяйки града в кръвта на защитниците му.

Насилието в името на Вярата!

Единствено правата и правилната Вяра, нетърпяща и най-малкото подозрение, възражение и съмнение!

И всеки, който си позволи волността и дързостта да се усъмни и да не приеме Вярата като провъзгласена и наложена Свише – по повеление на Небесните сили, бива обявяван за еретик, неверник, езичник – въобще нечист човек, бунтовник, чийто напълно естествен и закономерен край е на дръвника!

Последните две години адептите на новата света вяра, наречена Евроатлантизъм, разрешават по абсолютно същия начин моралната дилема относно съвместяването на Вярата в Евроатлантизма с Насилието.

Всяко насилие, което се извършва в името на Евроатлантизма, е свещено и заслужава единствено адмирации.

Поради това, когато пращаме оръжие на Украйна, което оръжие доколкото е известно, служи за убиване на хора, извършваме благородно дело за спиране на войната чрез нашата Победа!

Защото водим Свещена война с неверниците – противници на Евроатлантизма. Която непременно трябва да спечелим – с всички средства, по всякакъв начин и на всяка цена!

И когато и от наша страна падат воюващите за правата вяра и за нас – „Свободния свят“ десетки хиляди украински бойци, тях ще ги провъзгласим за светци на Евроатлантизма и ще ги включим в Пантеона на безсмъртните!

Оръжие в името на Вярата – Евроатлантизма!

Бог го иска!

Евроатлантизмът го иска!

НИКОЛАЙ РИЗОВ