23.07.2024

Боката нещо го треснала тежка шизофрения. От една страна ходи и обяснява каква тотал щета са Подмяната, а от друга иска да управлява с тях – т.е. иска да се включи в отбора на тотал щетата.

Иначе приоритетите на партийците от евро-антлантическата куролация са диаметрално противоположни с тези на обществото. Едните искат да наливат милиарди във въоръжения и уж модернизация на бездънната каца, начерена БА, а хората искат достойни доходи, ниска инфлация и мирен и спокоен живот.

Опичайте си акъла, че лоши времена ще ни стоварят на главата.

Daniel Bojilov