23.07.2024

България е страната с най-малко свещеници на глава от населението в целия ЕС – един свещеник на около 10 000 души.
Броят на протестанти и мюсюлмани сред ромското население е нараснал значително.
Броят на вярващите в Бог е намалял с 9% за 10 години.

Александър Урумов