23.07.2024

ДОКАТО СТРАНАТА СЕ ТРЕСЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДПС, ТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАШИТЕ БРАТЯ ДЕПУТАТИ – ВЕНКОСАРУТЕВЦИ, ВЕНЕЦИИ И НА ТЯХ ПОДОБНИТЕ, ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ И БЕЗПЛАТЕН ПРЕВОЗ, КОЛИ И НСО-ТА И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ!

ТОВА СЕ ПРАВЕЛО ОТ „СТРАХ“, ЧЕ АКО ОТКАЖАТ ДА ПОЛЗУВАТ ТЕЗИ ПРИВИЛЕГИИ – КИНТИ , КОЛИ И ОХРАНИ -БИХА БИЛИ НАРУШИЛИ КОНСТИТУЦИЯТА.

МИЛИТЕ ТЕ!

БДЯТ ДА НЕ СЕ НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА. ТЕМИЗИТИ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТИ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ХВАНЕ ГОЛЯМАТА МЕТЛА, НЯМА ДРУГ ИЗХОД.

ИНАЧЕ ЩЕ СИ ЖИВЕЕМ С ВЕНКОСАРУТЕВЦИ И ПОДОБИЯТА ИМ ДО КРАЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ИЗВИНЕТЕ, ЧЕ КРЕЩЯ..

Диана Дамянова