19.04.2024

Иван Тренев

ВАЖНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ АРХИВА НА ВАСИЛ ШАНОВ ОТ КМЕТСТВОТО НА ГРАД КАРЛОВО ДА БЪДЕ СКАНИРАН!

Скъпи Българи, в събота на 20 януари от 14 часа ще бъда в град София – НДК – клуб „Перото“.

Приветствам всеки, който би имал възможност да дойде и да се разпише на обществен колективен граждански иск за разкриване архива на Васил Шанов относно поп Кръстю и предателството на Васил Левски, дарен публично на кметство Карлово преди няколко години от известен колекционер.

Тъй като този архив не е обнародван – имам съмнение, че не се намира и в територията на самата Община, а е в частна колекция!

Вече 2 седмици нямам отговор от община Карлово във връзка с искането ми да получим сканирани документите от национално значение! Всеки, който би желал да се подпише и да участва като гражданин – може да заповяда между 14 и 18.30 ч. 🙂

Ще Ви очаквам!