18.05.2024

Иван Спирдонов

“ВЕЛИКИЯТ МАНИПУЛАТОР“!

Как се създаде и как работи системата за управление и подчинение на народите?

Търсещите знания хора отдавна разбират, че нашите общества не се управляват реално от политиците, които виждаме по телевизията. Те са само говорещи глави, повтарящи заучени фрази и твърдения, които са им “спуснати” от друго място.

Истинската власт, истинската сила, е в ръцете на други същества. Тези същества са обединени в различни ложи, клубове, форуми, ордени и всякакви подобни тъмни структури. Тяхната власт не е явна, а тайна и не се базира на грубото насилие, а на други въздействия.

Пак много от търсещите знания хора разбират, знаят или инстинктивно усещат, че тъмните скрити структури действат на базата на нерационални знания и програми, изповядват различни гностически, езотерични или направо сатанински култове.Въздействието им е много по-силно и страшно, защото подобни “техники” не са тояга или пушка, с които са всявали страх сред масите някогашните управници, а манипулират директно мозъците и съзнанията на хората.

Големият румънски философ на религиите Йон Петру Кулиану стига много далеч в научното обяснение на тази система, за което заплаща с живота си.

Традиционната, класическа схема на държавното устройство прилича на пирамида. Властта е организирана в съответствие с йерархията отгоре надолу и се упражнява по схемата „заповед-подчинение”. Имаме суверен, който може да е едноличен – цар,крал, президент, император или съставен от група хора – сенат, правителство, парламент, висш съвет. Този суверен управлява народа с помощта на публични закони и репресивен апарат и му вменява своята воля, политика, идеология, визии и прищевки.Класика!

Срещу тази система уж въстана новото време, в лицето на т.нар.буржоазни и социалистически революции и обяви, че носи “свобода, братство и равенство”!

Всъщност, това беше просто смяна на видимата власт с невидима. “Владетелят” на Макиавели беше заменен с един друг архетип. Това е ”Великият манипулатор”!

Светът, изграден около този велик манипулатор, е различен, той е организиран на принципа на мрежа от връзки около анонимен магьосник, който упражнява не пряка, а индиректна власт, негласен контрол, подчинявайки въображението на масите.

Той не води директна пропаганда, но създава илюзията за задоволяване на очакванията и умело контролира човешките чувства.

За великия манипулатор е важно масата да е подчинена на страстите си и обществото да се състои не от хора, ангажирани с обща кауза, а от разнородни егоисти и егоистични групи.

Неговата система не е йерархия, а мрежа, вид паяжина, разчитаща не на прякото подчинение, а на невидимия контрол. Тя не проповядва обща кауза, а налага егоизъм и дори нарцисизъм. Не е стремеж към божественото съвършенство, а само към ниските страсти, голата чувственост или безразличието към битието на другите.

За да опише как се е случило това, Кулиану използва книгата „De vinculis in genere“ на Джордано Бруно и разкрива тайните на формирането на този тип общество.

Фигурата на магьосника, стоящ в центъра на концепцията на Бруно, е прототипът на безличните масмедийни системи, механизми за промиване на мозъци, които упражняват тъмен (окултен) контрол над масите в днешния западен свят.

“De vinculis in genere” се превежда като “за връзките като цяло” и обяснява още в XVI век магическата манипулация на индивиди и маси, установяването на механизмите за дистанционен контрол над хората, извън познатите дотогава йерархични структури, базирана на принуда и наказание .

За Бруно цялата магия се основава на Ероса, включително това, което може да се нарече социална или политическа магия. Той открива сходство между магията и еротичното привличане. Магьосникът, подобно на любовник, изгражда мрежи и капани около обекта, който го интересува. Съблазняването на мъж или жена е структурно подобно на задачата на магьосника.

Моделът се състои от манипулирани индивиди или маси и магьосник или Велик манипулатор, който активно използва мрежи, капани и други инструменти за „обвързване“. Най-важната предпоставка за съществуването на такава система е познаването на човешките желания.

Бруно отбелязва, че операциите от този вид изискват тънкост, задачата на манипулатора не е пряка измама или пропаганда, а създаване на илюзията за задоволяване на човешките желания и нужди. Поради това той трябва да познава и предвижда тези нужди, желания и очаквания на обществото. В противен случай не е възможно да се установи връзка между индивида и манипулатора.

Магическото влияние върху обществото, използвайки човешките страсти, се осъществява от манипулатора чрез индиректен контакт (virtualem seu potentialem), а именно чрез използване на визуални образи и звуци (универсални окултни инструменти) за установяване на контрол над видимото и чуваемото.

Изводът от трактата на Джордано Бруно е, че всичко е манипулируемо, любовта, като сила, която прониква в света, е единственото възможно средство на манипулативната магия, а контролът върху въображението чрез аудио-визуални изображения е форма на прилагане на този контрол и комуникация.

Манипулаторът плете мрежи от връзки между себе си и различни хора, като по този начин ги принуждава да действат според волята му, а той, подобно на паяк, е в центъра на мрежата от връзки и взаимодействия, които е формирал.

Достатъчно е да сравним концепцията, описана от Кулиану и Бруно със съвременното общество около нас, за да видим поразителни прилики. Да, властта се упражнява именно чрез контрол върху въображението и това е мрежовото общество. Неслучайно сега понятието мрежово общество стана практически общоприето, не само в конкретна научна среда.

В съвременния свят контролът върху въображението се осъществява с помощта на медиите, телевизията, киното, виртуалната реалност на интернет и компютърните игри, рекламите.

В съвременното общество цари култът към егоизма и чувственото задоволство и именно сексуалните енергии се стимулират, сублимират и използват. Обществото е проникнато от крещяща чувственост, утвърждаваща се като социална норма. Тази необяснима ярост, триумфът на покварата на духа и плътта, пълното пренасочване на вниманието именно към тази страна на живота, получава рационално и доста логично обяснение.

Днешните общества с основание можем да наречем магически или общества на Великия манипулатор. Лесно ще видим това ако съпоставим заключенията от работата на Джордано Бруно и данните на съвременната социология и просто обикновените наблюдения на социалната реалност около нас. Стига ни само да пуснем телевизора или да отворим който и да е сайт в интернет.

Из новата ми книга „Евтопия“

заб. Йон Петру Кулиану е роден в Яш в 1950 година и е убит ритуално в мъжката тоалетна на университета в Чикаго в 1991 год.

Иван Спиридонов