01.03.2024

ГЕРБ за пореден път връщат неуспешно реализиран мандат.

Казано по друг начин,мутрите вече не могат да управляват.

Дано през март гласуващите за тях баламурници разберат с каква загубена кауза са се захванали…

Владимир Танев