01.03.2024

Да живият кражбите на телекома
VIVA I FURTI!

Или трябва ли клиентите да плащат глобите за грешките на служителите в отдел „Обслужване на клиенти“ на VIVACOM/ БТК ЕАД или пък трябва да си сменят директора ?

Клиентката Е.С. докладва в медиите за редица нередности допуснати в Обслужване на клиенти на VIVACOM срещу нея през м. Май и Юни 2022 г. сред които въвеждане в заблуда, некоректни и ЯВНО незаконни практики от служители при подписване на нови договори, отвратително брутален т.н. „customer service“ по телефона с пълна липса на чуваемост и перцепция казаното от клиента, обвинения, крясъци и нападки др. https://svobodnoslovo.eu/%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-v/

Така след подаден писмен сигнал за нередност края на м. Май 2022 г. и след дълго мълчание на 19 Юни Е. С. получава потвърждение от VIVACOM / БТК ЕАД за получаване на сигнал за нередност подаден 20 дни по-рано, а на 29 Юни потвърждение за желание за форма на минимална компенсация за грешки в обслужването като Вид форма на уважение към клиента просто без особено значимо финансово изражение. Въпреки това засегнатия потребител се съгласява, тъй като по негов цитат „не му се занимава с глупости“ и коментира единствено срокът за отразяването на комплиментът.

Въпреки това комплиментът не е отразен в рамките на седмица по сметките и баланса на потребителя, а с обещание за отразяването му в „най-кратки срокове“ вече измаменият неколкократно клиент все пак е принуден да заплати Такса грешки в отдел обслужване клиенти на VIVACOM/ БТК ЕАД чрез нерегламентирано преустовяване на услуги за наложена му чрез измама предплата за бъдещи периоди.

Според измамената клиентка Е.С. реалната й компенсация след толкова тормоз и загубено ценно време за някаква пиклива измама за 50 лв. следва да бъде в размер предплата на заплатата на „директор“ отдел обслужване на клиенти на БТК ЕАД за месец Юли 2022 от 4-5 к лв. и публично оповвестеното му Уволнение, за начинът по който същия обучава и управлява служителите си да се разхождат по наказателния кодекс на Република България срещу клиентите си.

Източник: Е.С.