18.05.2024

Българите са в основата на човешката цивилизация

Евгений Сачев: Загадките в българската история

Един нов сполучлив опит за разкриване на истинската история на българския народ, на българската държава и на българската духовност и култура.

За първи път на едно място са представени толкова много факти и доказателства в един систематизиран и увлекателен социално-исторически коментар, които разкриват нашата история като неделима част още от възникването на човешката цивилизация.

Авторът в самото начало на книгата посочва, че това заглавие не е негово, а го е заимствал от такива световни личности, като французите ген.

Шарл Де Гол и Франсоа Митеран, италианския почетен президент Карло Чампи, бившия държавен секретар на Съединените Американски Щати Лорънс Игълбъргър, руския акедемик Дмитрий Лихачов, британския историк и дипломат сър Стивънсън Рънсимън, украинския академик Омелян Прицак и много други.

Тази книга убедително доказва, че ние, българите, сме основали най-ранната държава не само в Европа; ние, българите, сме създатели на най-ранните писмени системи в света; ние, българите, сме сътворили архетиповете на първите монотеистични и културни системи.

Ние, българите, от всички народи през хилядолетията, сме опазили и съхранили най-продължително време своето народностно име; ние, българите, първи от всички народи сме поставили основите на научните знания и технологии.

Ако трябва с една дума да се представят заслугите, приносите и достойнствата на нашите древни предци за формирането на човешката цивилизация, тя навярно щеше да бъде: „ПЪРВИТЕ“.

Тази книга следва традициите на Паисий Хилендарски и на останалите славни наши възрожденци и самоотвержени деятели за постигането на национално самоопределение, за възмогването и за просперитета на свидното ни Отечество.

Тази книга трябва да бъде прочетена от всеки достоен българин.

 

Евгений Сачев в  StudioNiton