01.03.2024

Те не разбират, че днешната война не е между Русия и „независима“ Украйна, а е война на претендиращата за вечно глобално господство британоварварска империя срещу единствения и явен враг Русия.

Те не разбират, че са жертви на една глобалистка матрица, която тази британоварварска империя вече е изградила и тя е най-силното и оръжие.

Те не разбират, че стоящата в основата на матрицата теория за отвореното общество цели създаването на свят от лесно управляеми отделни индивиди, лишени от всякаква колективна идентичност – от вяра, пол, раса, традиционни ценности или национална принадлежност

Те не разбират, че единственото, което трябва да обединява тези индивиди е общия външен враг и този враг на отвореното общество днес е Русия.

Те не разбират, че част от тези, които наричат „путинисти“ не са толкова ЗА Русия, колкото са против днешните господари на запада и налаганите от тях лъжи.

Те не разбират и че това е война за умовете и главните оръжия в нея не са ракети и танкове, а телевизии, сайтове и социални мрежи.

Те не разбират, че телевизиите, сайтовете и социалните мрежи им налагат лъжлива действителност и унищожават у тях всякаква възможност за собствено мислене.

Те не разбират, че западните мантри либерализъм, демокрация, БВП, свободен пазар, свободна конкуренция, свобода на словото, печата, личността…са съвсем празни от смисъл и служат единствено на целите на матрицата.
Те не разбират, че „свободен пазар“ няма, а има картелни договори между едрия бизнес в различни сфери, чиято цел е максималната печалба за тях.

Те не разбират, че няма и никаква свободна конкуренция, а „големите риби“ са си разделили пазара така, че дребните рибки никога да не растат.
Те не разбират, че „чужди инвестиции“ не е нещо хубаво, а е поредна форма на завладяване.
Те не разбират, че днешната „демокрация“ всъщност е жесток феодализъм, в който масата са полуроби на шепа феодали.
Те не разбират, че всичките „евроатлантически ценности“ са абсолютна глупост, служеща за затвърждаване властта на глобалистката матрица.

Те не разбират, че същата матрица превърна всичко в търговия, в покупко-продажба и стока в нея вече са не само вещите, политиката, образованието, културата, здравеопазването, а и самите те – техните тела и души.
Те не разбират, че матрицата целенасочено унищожава всичко човешко, включително любовта, морала, етиката, интелекта, състраданието, емпатията, чувството за дълг…

Те не разбират, че светът е такъв, какъвто Бог го е създал – свят, в който е имало, има и ще има различни полове, раси, нации, религии и ценности, а матрицата се мъчи да унищожи всичко това, за да може нейният жесток феодализъм да е вечен.
Те не разбират, че единствените важни неща в краткия ни житейски път са спазването на моралните и етични норми, личното ни достойнство и най-вече – създаването на семейство и отглеждането на деца.

Те не разбират, че няма по-важно нещо в живота от това да се радваш на внуци и правнуци.
Те не разбират, че налаганите от матрицата егоизъм, алчност, простотия и стремеж към живот без всякаква отговорност, изпълнен само с лични удоволствия, не е нищо друго освен път към пропастта, път към самоунищожение.
Те не разбират, че пропагандата на която вярват е пропаганда на дегенерацията, пропаганда, която им забранява да останат нормални хора.

Те не разбират, че не парите и материалното, а идеите и духовното движат света напред.
Те не разбират, че това, в което ги убеждават не е прогрес, а е унищожение.

И най-лошото – голяма част от жертвите на матрицата вече не разбират, че не разбират! Превърнати са в бездушни и безобразни подобия на хора, заприличали са повече на диви животни, престанали са да бъдат човеци!

Иван Спирдонов