23.07.2024

Младите хора сега се сблъскват със Западния модерен фашизъм. Те са „обилно информирани“ за комунизма!

На тях им пробутват Берлинската стена, диктатурата на комунистите, сибирските лагери или Белене, Сахаров, Лех Валенса, правата на човека и свободата да пътуваш, демокрацията и правото на избор, свободното слово, предприемачество и бизнес, банани, дъвки и свободна проституция!

Преди горяха книги, разбиваха магазини, вкарваха в концлагери, затвори или да работят като магарета във военни заводи, разстрелваха директно антифашистите и прогресивните хора, избиваха цели народи, евреи, поляци, руснаци и т.н.

Сега действат много по финно.

Глобализация, финансилизация, финансова и парична депресия, военно нахлуване в недемократични държави с огромни природни ресурси или водещи независима политика като Ирак, Сирия, Либия, Югославия.

Използват икономически и финансови санкции спрямо страни, които не се подчиняват на Западните канони като Русия, Китай, Иран, Венецуела, Куба, Северна Корея и др.

Организират Майдани за поставяне на послушни, корумпирани и продажни правителства служещи на тяхните интереси като Украйна, Казахстан, Венецуела, Грузия, Чечня, Беларус и т.н.

Задкулисна дипломация с непрестанни заплахи, убийства на политически и граждански дейци.

Манипулация и дезинформация в медиите! Имат десетки идеологически институти с хиляди специалисти работещи за изкривяване начина на мислене на обикновените хора!

И средството с което организират всичко това са парите и то много пари, пред които са безсилни мнозинството от страните и хората по света!

Ако прогресивните хора не се обединят от идеи, по-силни и по-реалистични от марксизма например, които да съчетаят справедлива социално-пазарна икономика със демокрация от нов тип и драстично орязване СИЛАТА на КАПИТАЛА и неговото драстично дифузиране във политиката, най-вероятно този свят ще свърши катастрофално!

Защо?

Защото СВОБОДНИЯ ПАЗАР стана триумф на интереса!

Където морала се подчинява на парите:

затова има огромна корупция, лобизъм, проституция, наркомания, убийства, грабежи, кражби, влизания със взлом, изчезнали автомобили, присвоени фирми, отчуждени имоти, данъчни и валутни измами и престъпления, счетоводни измами и фалшификации, борсови спекулации, договори с дребен шрифт, кредитни карти с високи лихви, кредитни агенции с подвеждащи рейтинги, рискови ипотеки, “почтени ипотечни брокери”, “нископлатени финансови директори и мениджъри” с годишни заплати от десетки и стотици милиони долари, непрекъснато увеличаващи се по брой и стойност такси и комисионни в банките, сенчесто банкиране с огромни лихви, “гарантирани ипотечни облигации”, високи адвокатски хонорари, частни съдебни изпълнители с безбожни хонорари и др.

Неолибералният модел на държавата беше напълно насочен към приватизация и контрол на излишъка, посредством паричната власт на частната собственост, чрез създаване на порядък и схема за обединяване на частните и държавни интереси, за да се направлява произведения и събран излишък в частни ръце.

Това е така, защото днешният модел на държавно регулиране на излишъците е не само изчерпан, не само корумпиран, според мен той е просто провален!

Съвременният неолиберален модел на капитализма, създаде изтънчени схеми за експлоатация не само за хората на наемния труд, но и за цялото общество.

Частният сектор печели един път в реалния бизнес;

– втори път от обществените поръчки, приватизация и субсидии от държавата чрез клиентилизъм;

– трети път чрез закупуване на ДЦК и акции печели лихви и дивиденти;

– четвърти път участието му във финансови институции му носи лихви от кредитите и огромни печалби от игрите с финансови инструменти;

– пети път намаляването на данъците му носи нов свободен ресурс;

– шести път неравновесието на трудовия пазар с определено по-голямо търсене на работа стагнира заплатите и той плаща по-малко.

Бизнеса печели и от акумулирания до сега капитал, чийто дивиденти той прибира от това, че капитализма си е създал толкова много нови „ефективни пазари” като:

– криминалният пазар на сенчестата икономика;

– сенчестото банкиране;

– административно-корупционният и данъчен пазар;

– политическият пазар, където започнаха да се въртят много пари;

– пазар на студентските кредити, на съдебната власт, пазар на ошфорките, спекулативен пазар на финансови инструменти, глобализиран пазар на транснационалните компании, пазар на здравеопазването и търговия с човешки органи, на производство и продажба на оръжие, пазар на наркотици; пазар на спорта, пазар на жени, на миграцията, на тероризма и др.

Ало господа, това ли Ви е справедливото общество?

Защо ни е тази демокрация, свобода и права на човека, когато 70% от хората по света са лишени от НОРМАЛЕН ЖИВОТ?

Рим е загинал поради същите причини!

Но, тогава не е имало атомни или водородни бомби!

Петър Къртев