01.03.2024

И пак се втурнаха да търсят гроба на Левски. Каква страст! Къде ли не го търсят 150 години! Под софийския паметник, в Драгалевския манастир, в гроба на леля му Христина – игумения на Сопотския метох, в „Св. Петка Самарджийска, край Министерството на земеделието…

И все го търсят, и все го „намират „, и все го няма.

Всуе се морите!

Казано е: „Защо търсите живия между мъртвите!?“

Левски гроб няма.

Гроб не ни трябва.

Левски ни трябва.

Велислава Дърева