13.06.2024

Още няма отговор на въпроса ми, защо флаг на чужда държава продължава да се вее от терасата на кабинета на кмета на Столична община, който отправих към Деян Николов и ПП Възраждане.

Явно отвън нещата изглеждат по един начин, а отвътре по друг! Имат ли намерение да предприемат нещо?

Какво, кога и как?

Аз ще продължа да бъда настоятелен в търсенето на отговора!

Считам, че не само мен ме интересува!

Петър Недевски