27.05.2024

Казусът „Гешев“ с нарушаване престижа на съдебната власт поражда разпален спор във ВСС.

Ключовите въпроси са два:

– Изразът „политически боклук в парламента“ приема ли се с възмущение от обществото? Категорично не.

– Съдебната власт има ли престиж в обществото?

Отделни магистратги се ползват с уважение и престиж.

Но съдебната власт има най-нисък рейтинг в обществото

Масовото впечатление е, че няма правосъдие.

Виж, ако бяха поставили въпроса кой с действията си най-много е допринесъл за липса на престиж, това е друга процедура. Но един израз, употребен справедливо и на място по отношениие на политическия боклук, да се използва от ВСС като повод за тежък кадрови прецедент,

уврежда престижа на самия ВСС.

Богомил Бонев