13.06.2024

Калина Андролова

Има една банка, която наскоро купи друга банка. Там е някакъв невъобразим хаос. В офиса на „Жолио Кюри“ една тежко мързелива касиерка те обслужва в състояние на некомуникация и сънливост. Веднъж си беше домъкнала детето в банката, което ядеше закуски и се забавляваше в скута й, докато тя ме обслужваше.

Служителите от предишната банка масово напускат. Както ми каза една служителка от друг клон, „то не се издържа, всички напуснаха, дойдоха някакви, които не знаят нищо как се прави“. Вчера внасям на каса пари при мързеливата касиерка, днес ги няма. Техническа грешка била станала. Е как така винаги стават технически грешки ДА ТИ ВЗЕМАТ ПАРИТЕ! Що не стане техническа грешка да ми добавят пари и да ме направят богата. Каквото е всичко останало в тази страна, такива и банките. Пълно безобразие!

Калина Андролова