23.04.2024

Пък от NEXO заявиха, че са дарявали мръсни пари на ДБ по прозрачен начин и от будна съвест.

Искам да знам кога ще се вземе имунитетът на Криптомир и Асена. И при Бай Ставри ли ще лежат от ръководството на ДБ.

На Козяк трябва да научат най-после, че в България всеки, потропал на портата им, е мошеник.

Богомил Бонев