18.05.2024

Калина Андролова

Ислямска държава е инструмент. Няма такова нещо като Ислямска държава без навигатор.

Тероризмът е оръжие, което се използва, и може да се нарича всякак според ситуацията. От Червените бригади до Ислямска държава. Никой няма способност да изгражда и поддържа дългосрочни терористични мрежи, клетки и активисти освен държавни структури със стратегии за тероризма като инструмент.

Ислямска държава отключи най-голямата вълна от мигранти към Европа и беше локален механизъм за отцепване на територии в Близкия изток, свързани с трафиците на петрол, човешки органи, наркотици, антики и пр. Както беше и механизъм за сплашване на непослушни лидери в Европа.

Няма държава, която не може да се справи с една въоръжена банда, освен ако бандата не се поддържа, въоръжава и обучава от по-силни държави с цел терор… Casus belli… Актове на терор могат да се използват и за повод за война, преврати, дестабилизация и др.

Калина Андролова