18.05.2024

И все пак е пролет! Поне това на могат да ни отнемат. Честита пролет, скъпи приятели. При нас щъркелите дойдоха, изпълниха всички гнезда, дърветата побеляха от цвят, полето позеленя… Честита първа

 

ПРОЛЕТ

Отвънка ухае на люляк,

отвънка е синьо небе.

Приятелю, птиците чу ли?

Отвънка е пролет! Здравей!

Дори през бензинните пари,

през пласт от стоманни ята

тя иде. Вратите разтваряй

и бодър срещни пролетта

Тя иде с реките, които

събират сребристия сняг,

тя идва със бой канонаден,

разбива простора мъглив.

Тя пита: „Стоиш ли на поста?

Не клюмна ли вече глава?“

И после те грабва и носи

на своите светли крила.

В очите ти пламват пожари,

кръвта ти немирно шуми.

Пред тебе светът се разтваря,

разтварят се слънчеви дни.

Ти имаш любима? — Обичай!

Ти вярваш в живота? — Добре!

Подай си ръката челична —

отвънка е пролет! Здравей!

Никола Вапцаров

Нешка Робева