19.04.2024

Възрастният мъж е Йото Варджията-бащата на Елин Пелин.

Той е бил най-грамотният човек в Байлово, имал е 11 деца и се е погрижил нито едно от тях да не остане неграмотно.

Е, как се случило това, като по онова време в цялата околност, нямало нито училище, нито учители?

Йото Варджията изхранвал семейството си като продавал вар на пазара и винаги на връщане купувал за вкъщи по някоя книга.

Така той събрал една много богата библиотека в собствения си дом, като в нея били съчиненията на Любен Каравелов, творби на Вазов, получавал всички вестници и списания…

Обикаляйки околността, той намерил учители, на които започнал самият той да плаща (по-късно да доплаща) заплатите, предоставил своя дом и там отворило врати първото училище в околността, което било домашно училище, но в него идвали деца от няколко села!

източник: Книжарница на Автора