27.05.2024

NEX , necis – на латински означава „насилствена смърт“.

NEXUS ще рече „свързване, сплитане, обвиване, търговски договор, робуване за неплатен дълг“.

NEXUM INIRE – „ставам роб на кредитора си“.

NEXU VINCTI – „лишаване от свобода, поради неплатени дългове“.

NEXUS – „роб заради дългове“

NEXUS препраща и към NECTO

NECTO – „връзвам, свързвам, плета, сплитам, оковавам, затварям, поставям в зависимост, кроя, замислям, протакам“.

Не само по делата, а и по самото им име – ще ги познаете!

Милена Върбанова