19.04.2024

Синодалната наредба относно избирането на епархийски митрополити, изготвена от осем митрополити и предложена за разглеждане от Св. Синод беше публикувана в социалните мрежи.

Широкото обсъждане на този спорен документ предизвика и изготвянето на жалба, която се разпространява между християните.

Текстът на жалбата се отнася до министъра на правосъдието доц. д-р Атанас Славов, с копие до г-н Георг Георгиев, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на граждани към Народното събрание, както и до г-н Георги Кръстев, директор на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет.

Жалбата касае „суспендирането на Устава на БПЦ–БП чрез приемане на „наредба“ за избиране на митрополити“ и сезира министъра на правосъдието „поради грубо нарушение на основни конституционни принципи в областта на вероизповеданията“ и в частност на чл. 37 от Конституцията на Република България, чл. 7, ал. 1 от ЗВ, чл. 10 във връзка чл. 35, т. 1, изр. 2 от

Закона за вероизповеданията (ЗВ) и във вр. с гл. VІІ, раздел ІІ „Избиране на епархийски митрополит“ от Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия (УБПЦ-БП).

 


ЖАЛБАТА:

 

Уважаеми г-н Министър,

Сезираме Ви поради грубо нарушение на основни конституционни принципи в областта на вероизповеданията и в частност на чл. 37 от Конституцията на Република България, чл. 7, ал. 1 от ЗВ, чл. 10 във връзка чл. 35, т. 1, изр. 2 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) и във вр. с гл. VІІ, раздел ІІ „Избиране на епархийски митрополит“ от Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия (УБПЦ-БП).

Аргументите ни за нарушенията са следните:

1. Във връзка с епархийския избор на Сливенски митрополит, проведен на 18.02.2024 г. заявяваме, че беше изцяло съобразен с чл. 86 – 88 от Устава на БПЦ-БП. Факт, който българската общественост имаше възможността да проследи на живо чрез официалната фейсбук-страница на БПЦ – БП.

Това обстоятелство е отразено в протокола за избор от избирателите и наместник- председател на овдовелия Сливенски престол – Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, които са подписали протокола.

2. Вън от това, предходната процедура по чл. 84 и чл. 85 от УБПЦ-БП преди деня на избор 18.02.2024 г. беше изцяло задвижена и проведена от компетентните органи на управление на БПЦ-БП – Св. Синод и наместник-председателя на овдовелия Сливенски митрополитски престол, изразяваща се в определяне на дата за избор и изготвяне на листа с достоизбираемите епископи, която е публично достъпна на сайта на Св. Синод.

Със свое решение Св. Синод на основание на чл. 89, ал. 1 и 2 от УБПЦ-БП касира епархийския избор, проведен на 18.02.2024 г.

Това решение обаче не е мотивирано.

Българската общественост и вярващите хора в България, както и ние като членове на БПЦ не разбрахме с какви мотиви е касиран изборът, което оставя съмнение за субективизъм, пристрастност, преценка по целесъобразност, без да е удовлетворен нечий интерес.

По този начин без доказателства и сериозни аргументи, по непрозрачен начин, се дискредитира честта и доброто име на епископи на БПЦ-БП, ръкоположени от Св. Синод и включени в листата за достоибираеми – нещо, което е наказуемо според каноните на светата Църква.

3. На следващо място, в нарушение на чл. 89, ал. 3 УБПЦ-БП не се посочва дата за нов избор в рамките на откритата избирателна процедура, а се приема Наредба на основание чл. 58, т. 12 от УБПЦ-БП за провеждане на митрополитски избор за в бъдеще по силата на тази наредба, отменяйки процедурата за избор на митрополит по Устава на БПЦ-БП.

В правото, в това число и в църковното право изборите се провеждат по правилата, които са в сила към момента на откриването на избирателната процедура, а това е кончината на съответния митрополит.

По време на стартирала процедура не може да бъдат променяни правилата на избор. Това е грубо нарушение на Устава и оттам на Закона за вероизповеданията.

4. Абсолютно необосновани са мотивите за приемането на Наредба „поради неотложност“, доколкото изборната процедура за митрополит е ясно уредена в Устав на БПЦ. Това е било така в цялата история на БЦП – както по времето на Българската екзархия, така и по време на комунистическия режим.

В XXI век в условията на демократично управление, Св. Синод, поставяйки се извън законите, суспендира грубо Устава на БПЦ-БП и предизвиква последици, по-страшни от разкола в родната ни Църква, за преодоляването на който съдействаха народните представители чрез приемането на Закона за вероизповеданията.

Светият Синод си позволи да отмени Устава на БПЦ-БП в частта му за избор на митрополити в отсъствието на Българския патриарх Неофит, изхвърляйки свещенството и миряните от уставната процедура за избор на митрополит, забравяйки, че всички настоящи членове на Св. Синод са избрани за митрополити именно по този Устав.

5. Прекъсването на избирателната процедура между двата етапа – на епархийския и каноническия избор чрез въвежданото на нови правила за провеждането му отначало е грубо нарушение на Устава на БПЦ-БП, и по този начин грубо се нарушава Законът за вероизповеданията, защото съгласно чл. 10, ал. 1 и 2, устройството и управлението на БПЦ-БП се определят в нейния Устав.

Единственият източник на право, санкциониран от ЗВ е Уставът на БПЦ-БП.

6. Независимо, че БПЦ-БП е призната по силата на закона, тя не е над закона и извън закона. За нея важат нормите на Закона за вероизповеданията.

Според чл. 10, ал. 2 само и единствено Уставът е приложимото право за БПЦ и ако се нарушава Уставът, се нарушава законът!

7. Трябва да се има предвид, че чл. 17 от Закона за вероизповеданията е задължителен за всички вероизповедания, в това число и за БПЦ-БП, а според него Уставът трябва задължително да съдържа и начина на определянето на управителните органи, защото митрополитите са законни представителни на юридически лица единствено на основата на Устава.

С отменянето на частта от устава се нарушава закона и в тази му част, освен че Наредбата на Св. Синод е нищожна поради грубо нарушение на Закона за вероизповеданията.

8. Призоваваме Ви да имате предвид чл. 35, т. 1 от ЗВ и да констатирате нарушение на Закона за вероизповеданията като съобразите и сезирането на други компетентни органи, тъй като съгласно чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Р. България във вр. с чл. 7, ал. 1 от Закона за вероизповеданията свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу обществения ред, морала и свободите на други лица.

Нарушавайки Закона за вероизповеданията и отменяйки Устава на БПЦ-БП, докато Българският патриарх Неофит е на болнично легло, отнемайки правото на избор на свещенството и миряните в Българската православна църква по средата на процедурата за избор на Сливенски митрополит, приемайки противоуставна и противозаконна наредба, Св. Синод нарушава правата на вярващите и правната сигурност в Република България.

източник: Християнство.бг

Виж жалбата до министъра на правосъдието доц. д-р Атанас Славов

Жалба, Жалба (2) Жалба (3)