15.04.2024

Румяна Ченалова

Думи на 10 годишно момиче с аутизъм

Вятър – въздух, който не обича покоя.

Маска – лице с едно изражение.

Музей – консервите на времето.

Музика – хармонично съчетание на звуци и емоции.

Мисъл – най-мощната сила в света след любовта.

Нощ – черен чадър със звезди.

Романтика – настроение, когато във всичко обикновено виждаш чудо.

Приказка – това е живот, измислен от душата, когато не й харесва реалният живот.

Смях – докторът за печална душа.

Куче – лаещо въплъщение на верността и покорността.

Спирала – застинала в танца си права.

Страх – спирачката на пътя към действието.

Тревога – щипещ гъдел в сърцето в очакване на нещо неприятно или непонятно.

Ураган – полудял вятър.

Човек – живо същество, което има ум, реч, сръчни ръце и способност да решава как да използва всичко това.
Череп – малка костна кутийка в скелета, в която е затворена Вселена.

Срам – огънят, изгарящ греха в душата на човека

Днес тя е на 25 г. Няма е. Пише, че ако не съчинява стихове, главата й ще се пръсне. Дълбочината, която ще откриете в афоризмите на Соня Шаталова, е необичайна.

Обяснението на понятията, тя е давала между осмата и десетата си година. Тогава вече е с диагноза аутизъм и умствена изостаналост.

Не може да говори, общуването с нея става само в писмен вид – и тогава, и сега.

Тя е природно интелигентна и има вродена грамотност. Притежава фотографска памет, не чете, а сканира страниците.

Когато я питат: „Откъде го знаеш това?“, отговаря: „Винаги съм го знаела“…

Румяна Ченалова

Източник:
Лина Ан – фейсбук