24.07.2024

“Кога ще сложите Хитлер на опразнения постамент? Кога започвате да горите книги – Гео Милев, Вапцаров, Хербст, Смирненски, защо не и Ботев?

Как смятате окончателно да решите въпроса с глупавите и грозните? Ще пратите ли щпиц команди из Европа, в 257 града, да разрушат 257 тамошни евроатлантически паметника на Съветската армия? Имате ли достатъчно флексове?”

Ружа Райчева