01.03.2024

Анастасия Гешева

Което става в Турция е истински катаклизъм от световно значение! Размерите на бедствието са колосални, извън възможностите на Турция да се справи. Според мен жертвите ще се удесеторят.

Това земетресение ще повлияе на геополитическия процес много силно. Люлеят се Турция, Сирия, Ливан и Иран. Много силно е. Целият свят ще помага, всичко ще бъде загърбено. Турция не може да се справи с това сама, тепърва ще идват последствията. Изключително интересен отговор на планетата Земя!

Това строителство, това строителство! Което е основната пералня за парите на ДД навсякъде по света. Където има презастрояване, там управлява ДД. Турция изпра бая пари.

Анастасия Гешева