13.06.2024

КОЙ Е ЗИЕЗИ, ЧОВЕКЪТ ОПРЕДЕЛЕН КАТО ПРАОТЕЦ НА БЪЛГАРИТЕ?

През III и IV в. е живял римски хронист, който в своята книга „Liber Generationis“ споменава нещо от голяма важност за нас: „ZIEZI EX QUO VULGARES“ – „ЗИЕЗИ, ОТ КОГОТО СА БЪЛГАРИТЕ“ [LIBI, 1958, т. I, c.82].

Името Зиези е тракийско, но това нашите историци не са успели, или не са пожелали да видят. Езиковеди като Д.Дечев, Вл. Георгиев, М.Славова и др. са публикували сведения за тракийски имена като Zeizas, Zeizsis, Zeisis, Zeissis, Ziseusos, Zisis.

Приятно гледане! 🙂

Sparotok