13.06.2024

Вчера по една от националните телевизии беше МВР представена като „Система в ремонт“. Изгледах с интерес целият репортаж. С най-добри чувства и въпреки, че целият ми съзнателен живот е преминал в системата за сигурност (включително и като професор в Академията на МВР), бих искал да споделя не толкова добри впечатления, доза притеснение и да задам въпроси относно:

Какво и как наложи тези толкова закъснели спешни обучения в системата на МВР и защо чак сега, след толкова случаи на нерегламентирано полицейско насилие, репресии, кражби, кибер тормоз и показни убийства?

Министър Калин Стоянов в интервюто сподели, че тези обучения ще поставят служителите в „рискови за тях ситуации“, а именно – неподчинение от страна на гражданите, преследване, извеждане, задържане от автомобили. Това са базови практики, които настоящите служители на МВР следва да са усвоили до „съвършенство“ в Академията на МВР и Центровете за подготовка в страната към този момент. Докога министър Стоянов ще се опитва да прикрива липсата на професионализъм в ръководството на Академията на МВР?

Като държава-членка на ЕС  е недопустимо служителите на МВР да не са обучени по отношение на правата на гражданите, процедурите за претърсване, употребата на сила, комуникацията с гражданите и други етични аспекти на полицейската работа. За всичко това е отговорна Академията на МВР и учебно-плановата документация изготвена под надзора на сегашният ректор на Академията доц. Иван Видолов, който в предаването изговори неистински факти относно подготовката на полицаите

През 2024 година е недопустимо да сме на етап „силово обучение“. Още повече, че министър Стоянов не говори и не споделя политики в посока предотвратяване на престъпността и насилието, което говори за догонване на събитията и реакционна политика, което, в случая с вътрешната сигурност на държавата, би могло да води до летален край (на каквито сме свидетели)

В интервюто не чух и нищо за работа с уязвими групи като деца, възрастни хора и хора с увреждания, които все повече стават жертви на системата. АМВР обучава ли кадри за управление на кризи, преговори и справяне с екстремни ситуации? Какви добри практики има МВР при използването на сила, за гарантирането на адекватна реакция в различни ситуации – и ако няма такива, как МВР ще провежда обучения на служителите „в рискови ситуации“ като неподчинение, преследване, извеждане и задържане?

В интервюто стана дума за мотивацията на курсантите. Каква всъщност е тя? При ниските заплащания, високите нива на престъпност и голямата завеса над полицейският произвол, мотивацията всъщност бива изкривена и в системата успяват да попаднат все повече потенциални престъпници. Случаи и примери за това има много. Министърът може да провери откакто е начело на АМВР сегашното ръководство колко курсанти са изключени и срещу колко са повдигнати обвинения? Данните са налични и е желателно да бъде направена внезапна проверка в Академията на МВР! Има служители, които са готови да говорят при истинска обективна проверка

Споменава се също и за някакви нови технологии и добри практики, които се въвеждат в обучението по различните дисциплини в Академията на МВР. Като пряк свидетел от много години върху обучението на МВР в Академията, бих искал да попитам, какви нови технологии и добри практики, са имплементирани в обучението и успешно въведени в употреба? В интервюто се казва, че скоро ще бъдат въведени „електрически прибори“, като се показва т.нар. „тейзър“ или електрошоково устройство. Самият начин, по който показваме и обясняваме, устройства, въведени в употреба в полицейските служби по света от десетилетия, говорят за „първобитно“ разбиране и познаване на националната сигурност като такава. И напомням, че МВР говори за практика при внедряването на нови технологии… Като кризисен нескопосан ПиАр бяха накарани служители да говорят за уникалният напредък в технологиите. Всички граждани виждат този “уникален” напредък

И всичко това на фона на „екшън кадри“ в предаването на обучаващи се с най-използваното късоцевно оръжие в МВР, а именно „Макаров“. Това оръжие е с нисък капацитет на пълнителя (побира само 8 патрона), което може да бъде недостатъчно в бързи и интензивни ситуации; в обективна несъвместимост е с модерните технологии (създаден 1951 г.). Модерните пистолети, използвани в останалите европейски държави, имат пълнители, които побират от 15 до 17 патрона, а някои и повече. Макаров, също така, е и с по-слаба точност, по-тежко управление, ограничени възможности за добавяне на оптика и светлини и други. Макаров е руско оръжие, използван основно в държавите от бившия СССР. Отдавна той е изтласкан от употреба от повечето страни и вместо него се използват пистолети от серията Heckler & Koch (Германия), SIG Sauer и Beretta (Франция), Glock  Sig Sauer (Швеция) и други, далеч по-модерни, леки и с възможности за модификация и приспособяване, оръжия. До кога системата ще бъде управлявана по архаичен път “облагородявана” с измислени кампании и ПиАр акции, за да спасим кариерата на някои за сметка на сигурността на всички граждани?

Министър Стоянов, по повод на скандалите с полицейско насилие над протестиращи, казва, че е създадена специална работна група, която да установи как и по какъв начин да бъдат обозначени служителите на МВР, за да могат да бъдат идентифицирани, както от граждани, така и при проверка на сигнали от тях. Министърът казва, че резултатите от тази група скоро ще бъдат факт и всеки полицай ще бъде с индивидуален номер. За мен, като бивш служител от системата за сигурност с 24 годишен стаж и настоящ преподавател в областта на сигурността в редица български и международни университети, е изключително смущаващо да установя, че министърът, отговарящ за националната сигурност на държавата ни, не е наясно, че такава идентификация съществува, но и не само – задължителна е

Като заключение искам да се обърна най-вече към министъра на вътрешните работи (към г-н Стоянов и към всеки, който поеме този пост след него) и към ректора на АМВР – Колеги, с най-добри чувства към вас, но и с тъга към занемарената система на МВР, обърнете сериозно внимание на недостатъчното обучение по отношение на правата на гражданите, процедурите, употребата на сила, комуникацията с гражданите и други етични аспекти на полицейската работа. Също така, поставете въпроса за мотивацията на полицейските служители, ниските заплащания и връзката им с високите нива на престъпност, корупция и възможности за злоупотреби. И накрая, но не на последно място, фокусирайте поглед към застарялото оборудване и оръжия и необходимостта от модернизация, кореспондираща на европейските нива и стандарти. Налице са сериозни проблеми в полицейската система, които вече назряват „до червено“ и подчертават спешната необходимост от политическа воля за реформи. Ще продължа да наблюдавам действията и решенията в МВР

проф. дн Илин Савов

експерт по национална сигурност с 24 годишен практически опит в службите за сигурност и МВР

https://afera.bg/