18.05.2024

Навсякъде по света гигантските корпорации са алчни диваци и икономически варвари.

Избягването на корпоративните данъци и пакетите за заплащане на изпълнителни директори са излезли толкова извън контрол, че значителен брой големи американски корпорации плащат на висшите си ръководители повече, отколкото плащат на Чичо Сам под формата на федерални данъци върху доходите.

Институтът за политически изследвания и Americans for Tax Fairness анализираха данни за заплатите на изпълнителни директори за някои от най-известните укриватели на корпоративни данъци в страната за периода 2018-1922 г. и установиха, че 64 от тях са платили повече на петимата си най-добри ръководители, отколкото във федералните данъци в поне две от тези пет години. За повече от половината (35) от тези корпорации техните плащания към най-високите корпоративни служители през целия този период надвишават нетните им данъчни плащания.

35 големи американски корпорации – включително известни имена като Ford, Netflix и Tesla – са платили по-малко федерални данъци върху доходите между 2018 г. и 2022 г., отколкото са платили на своите петима топ ръководители. Всичките 35 бяха кумулативно печеливши през този петгодишен период.

Сред тези 35 корпорации общото възнаграждение, отчетено за назовани изпълнителни служители през този петгодишен период, е 9,5 милиарда долара. Техните комбинирани федерални сметки за данък върху доходите достигнаха отрицателни 1,8 милиарда долара – тоест, вместо да плащат данъци, те получиха възнаграждение.

Допълнителни 29 печеливши корпорации са плащали на висшите си ръководители повече, отколкото са плащали федерални данъци върху доходите през поне две от петте години на периода на изследването.

18 корпорации в проучването – въпреки отчитането на нетни печалби за петгодишния период – плащат 0 долара федерални данъци върху доходите. Всъщност, с изключение на един случай, всички платиха по-малко от нула, защото получиха възстановяване. Тези 18 корпорации, които са платили 0 долара федерални данъци върху доходите, са намерили ресурси, за да увеличат пращанията на своите ръководители с кумулативни 5,3 милиарда долара пакети от заплати.

64-те фирми в проучването публикуваха кумулативни вътрешни печалби преди облагане с данъци от 657 милиарда долара между 2018 г. и 2022 г., но въпреки това платиха средна ефективна федерална данъчна ставка от само 2,8% (законоустановената ставка е 21%), като същевременно плащат на своите ръководители над 15 милиарда долара.

В продължение на десетилетия корпоративните печалби като дял от икономиката като цяло се покачват, а заплащането на главните изпълнителни директори расте главоломно. Въпреки това, средната ефективна ставка на корпоративния данък – това, което фирмите действително плащат като процент от печалбите си – постоянно намалява.

………………..

Огледайте се и в България:

Над 300 компании имат свръхпечалби, които не се облагат.

Офшорките и чуждите компании си изнасят печалбите.

Официално: „българските“ (държавни и частни) корпорации са в отстъпление, сливания и поглъщания от чужди корпорации.

Индустриалното производство на България е с годишен спад № 3 в Европейския съюз.

МВФ препоръчва прогресивни данъци, харвардецът Асен Василев е против.

Нещата отиват на зле, даже Борисов е по-наясно от останалите.

ПазарЯт е по-добър от плана на социализмЪ, нали?

Мощният рев и вой за независимост не е е случаен…

Боян Дуранкев