21.05.2024

Почти два и половина милиона пенсионери има в България. По последното преброяване хората в трудоспособна възраст са 3 814 637. Общо хората с увреждания /процент инвалидност/ са 554 1012, от тях над 370 000 души с процент инвалидност над 71 %.

Турският етнос е малко над 508 000 души, а ромите – над 266 000.

Оставете числата да ви отлежат. И се замислете какви са шансовете на българската нация чисто в демографска величина, ако незабавно не се вземат мерки: за повишаване на раждаемостта и то за българите, навременно лечение и адекватно здравеопазване за намаляване на броя на хората с увреждания, профилактика /защото голяма част от тези хора са с инвалидност именно поради ненавременно и неадекватно решение/, нормално здравеопазване, повишаване на доходите, НЕНАСЪРЧАВАНЕ на самотни майки, засилване на значението на семейството от майка, баща и деца. Жилищно осигуряване за младите семейства.

Вижте програмите на партиите. Нито една няма адекватно решение. Нито една партия, особено парламентарна, няма предложение за излизане от тази КАТАСТРОФА.

Колко време ще издържим, докато пенсионерите станат повече от работещите?! И колко от тези в трудоспособна възраст ще работят, а няма да са на социални помощи? Колко време ще издържи социалната система при тази демографска картина?

И преди да се мятате на барикадата да защитавате тоя и оня политик, вижте кой какво предлага в това отношение.

Аз например бях предложила промени като първа категория нуждаещи се от общински жилища да са млади семейства с граждански брак и поне две деца, с платени данъци и осигуровки поне пет години назад, които да могат на преференциални цени да купуват жилищата. Само че, никой дори не обърна внимание на предложението. Май нямаше далавера в него и партиите го отхвърлиха. От Възраждане също не получих подкрепа, оставиха ме сама да се боря за тези предложения.

Въпросът е дали някой с мозък може да очаква, ако е например на 30-40 години, да се пенсионира и някой да му плаща пенсията?Откъде ще се вземат пари? Трудоспособното население намалява, а в неговият брой се включват и традиционно общности, поколения наред живеещи на социални помощи.

И докато спорите за глупости, България или поне българите, си заминаваме…..

Елена Гунчева-Гривова