18.05.2024

Разбира се, че има почтени професионалисти в съда и прокуратурата и със сигурност те са повече от обвързаните в различни кръгове за натиск и влияние. Въпросът е защо си мълчат? Никакви комисии не могат да изчистят корумпираните магистрати ако самата гилдия не започне да се самоочиства. А помежду си те много добре знаят кой кой е. Другият вариант, за който от преди години пледирам, е, всички магистрати да бъдат освободени от съдебната система и след това да бъдат преназначавани след преминаване на проверки за професионализъм и почтеност, вкл. с полиграф.

За освободените места да се обявят безкомпромисни конкурси, включващи проверка за професионализъм и почтеност, вкл. за наличие на осъдени лица-роднини на магистрата. Да се въведе инстанционно оценяване на професионалното ниво на всеки съдебен и прокурорски акт – т. е. при обжалване горната инстанция да се произнася с оценка от 2 до 6 и по въпроса за професионалното ниво на анакувания акт, която да не се съобщава на страните, но да има значение за професионалното и кариерното развитие на даден магистрат. Досега значение реално имаше само дали даден магистрат има забавени дела и преписки, а не до колко качествено и почтено си върши работата. ВКС да възлага на Инспектората проверка на работата на онези магистрати, чийто актове са отменени поради очевидна неправилност, т. е. явен непрофесионализъм и липса на базови професионални познания.

Веднъж годишно ДАНС да уведомява ВСС за резултатите от извършени проверки по жалби за корупция срещу магистрати. Изброявам всичко това, за да е ясно, че без особени организационни трудности и без каквито и да било допълнителни бюджетни разходи могат да се въведат ефективни механизми за реална оценка на работата на магистратите и за изчистване на системата от гнили ябълки и професионално неподготвени лица. Другото е да роним крокодилски сълзи за горката независимост на съдебната власт, докато в същото време кръговете за натиск и влияние необезпокоявано /като изключим снайперистите/ продължават да я корумпират и тя става все по-зависима. Не крия, че съм сторонник за пълна независимост на съдебната власт, т. е. тоталното отпадане на всякакви политически квоти в ръководните органи на съдебната власт.

Ако това един ден стане, чак тогава ще видим Баце и Шиши при бай Ставри – строг, но справедлив.

Емил Василев