23.04.2024

Академикът-премиер, секретарката на Делян, похвали парламента за работата по Шенген. Този организъм все още не е разбрал, че България е парламентарна република и че парламентът контролира правителството – хвали го, или го навиква, а не обратното.

Няма ли кой да му каже на тоя да не се обажда?!

Любо Кольовски