23.04.2024

Отново ще изложа тук моята идея за справяне с идиотите по пътя.. екип от психолози, към МВР (лесно може да се финансира такова звено от европрограми и средства на самите нарушители), което да въведе в регистър всички агресивни, рецидивисти зад волана (с книжки, особено с отнети такива).

Поведението им да бъде следено и да бъдат редовно призовавани на разговори с психолози и полицаи, за да се даде оценка на моментното им състояние. Особено след инцидент, дълги курсове на работа с екипа психолози, естествено на техни собствени разноски, докато се прецени, че не представляват опасност за обществото..

Давам тази идея, безплатно на млади и мотивирани психолози, които могат да я разработят и кандедатстват за финансиране, както и за съвместна работа с миниснерството на вътрешните работи. Работата с идиотите трябва да е на психологическо ниво!

Къци Вапцаров