15.04.2024

Страхил Ангелов

Пеевски зове за „повече евроатлантизъм“!
Скоро може и да внесе за гласуване в неговото лично Народно събрание присъединяването на България като регион към Украйна и респективно обявяване на война на Русия. Крайно време е. Стига половинчатост и мимикрии!
Пеевски обвини Тагарев в „недостатъчен евроатлантизъм“ и едва ли не в прикрит „путинизъм“, защото се криел когато се взимали важни „евроатлантически“ решения! Това вече не се търпи! Предателство, измяна.

Т.е. според Пеевски има признаци на престъпмисъл у украинеца Тагарев, който не участва всеотдайно в двуминутката на омразата. Според Пеевски евроатлантизмът на Тагарев е половинчат и той трябва моментално да се покае и да се върне в правата вяра.
Тези не са наред! Истински оруелци и бодри комсомолци с несекващ евроатлантически ентусиазъм.
Вече спокойно можем да говорим за разцепление в евроатлантизма – правоверен и половинчат, розов. Тесни и широки евроатлантици! Скоро може да се появят и научни трудове, които да „разгромяват“ и „разобличават“ евроатлантическите отстъпници и ренегати.

Пеевски е като късен редактор на в. „Работническо дело“. Естествено евроатлантизмът му, граничещ със средновековен религиозен фанатизъм има доста по-прозаичен генезис. А именно, включването на този наш „земляк“ в списъка на облажилите се, който белите вождове зад окена съставиха и около който се върти родната политика. Именно там се крие ключът към обяснението на евроатлантическата еуфория обзела видния либерал Пеевски, която очевидно силно се нарави на фашизираната демократична общност от жълтопаветни инфантили. Пеевски освен, че е новият „идол“ на Христо Иванов и Крил Петков- кретена е и една своево рода майка Тереза за тях, защото пишман демократите обилно се хранят на неговата трапеза.

Считам, че е редно всички да се обединим и да адресираме едно прошение до Посолството, с което да го приканим да съдейства където трябва, така щото името на г-н Пеевски да бъде зачеркнато от онзи черен списък „Магнитски“ и всички да си отдъхнем, че вече започва да ми накъртя от евроатлантизъм и съпътстващата го нездрава еуфория.

Страхил Ангелов