20.05.2024
Николай Марков

Николай Марков

Повторям.

Наближава годишнина 146 от Освобождението на България от турско робство. Уточнявам за една категория мои съграждани, че не се чувствам роб, но има факти и обстоятелства, които те не знаят или се правят, че не знаят и твърдят небивалици.

С други думи казано, България съществува на картата на света едва от 146 години, което е буквално от вчера. Не спорете с мен, моля! А се замислете какво ви казвам.

През тези твърде малко години, българите се показаха като неспособни да съхранят държавата, която получиха даром. От Русия!

Берлинският договор е онзи, който ви показва какво мисли по темата Европа по онова време пък и сега, разгледайте го.

През тези 146 години са минали няколко общенствено-икономически формации, но нито една от тях не се е доказала като устойчива, полезна и прогресивна. В новата ни история има много изписани глупости, но това само доказва тезата ми.

–––––––––––––––––––––––––––––

Изправени сме пред последния шанс да докажем правото си да имаме собствена държава на българите. Осъзнайте го!

Последен шанс, след което всичко ще стане необратимо. Ако го пропуснем, вие ще бъдете само гости в една страна, която никога няма да управлявате. И няма да имате никакви изключителни права в нея. А такива ви трябват като въздуха.

–––––––––––––––––––––––––––––

Затова ви призовавам да се събудите навреме!

Последният кръстотносен поход се събира за последен и решаващ бой. Или ще загубим всичко или ще спечелим всичко – това предстои.

Изправете се! Въоръжете се и влезте в строя.

полк. Николай Марков