23.04.2024

Парламентът ратифицира Гаранционното споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета.

При първото четене „за“ гласуваха 116 депутати, „против“ гласуваха 48 депутати, а 6 депутати гласуваха „въздържал се“.

Веднага след това ратификацията мина и на второ четене. При него 114 депутати гласуваха „за“, 50 „против“ и 7 „въздържал се“.

През месец юли със свое решение правителството одобри и предложи на Народното събрание да ратифицира със закон гаранционно споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ за Украйна.

То беше подписано за Република България на 28 март 2023 г., а за Европейската комисия – на 17 май 2023 година.

Помощта е насочена към подпомагане на макрофинансовата стабилизация на Украйна и укрепване на капацитета ѝ за възстановяване. Макрофинансовата помощ се предоставя под формата на заеми и грантове.

Предвидено е общият размер на заемите до 6 млрд. евро да се ползват с покритие от 70% чрез платени провизии, като 9% от тях са за сметка на бюджета на ЕС, а държавите членки гарантират до 61% от стойността на заемите.

Гаранциите, които държавите членки трябва да осигурят са в общ размер на 3 660 млн. евро, като за определяне на размера на гаранционната вноска на всяка държава членка се използва делът, който нейният брутен национален доход представлява в Брутния национален доход на ЕС.

Необходимите гаранции по помощта, които България следва да предостави, възлизат на 16 654 646 евро.

Източници: бТВ, epicenter.bg

Автор: Гласове