13.06.2024

Всеки път ме е срам, когато Кирил Петков излиза на трибуната в Народното събрание да чете изявление или да изказва мнение. Просто ме е срам, че България стигна до това безпрецедентно ниско ниво на представителство. Срам ме е на ръкоплясканията след неговите изявления.

Не знам как Христо Иванов и Асен Василев не се чувстват непосрамени, когато този човек говори от тяхно име и ги представлява. Най-отвратителните глупаци са образованите, амбициозни, забогатели глупаци, които нищо и никой не може да спре. Умният човек има своите ограничения, съмнения, непрекъснати обучения, натрупване на разбиране и пр. Глупакът не страда от такива лимити. Той е безкраен, самодоволен, горделив, централен, неподлежащ на мисловен напредък и повтарящ едно и също без оглед на истината.

Природата допуска грешки, но е нелепо и опасно именно тези грешки да ни водят, управляват, назидават и да са обект на всеобщо възхищение. Антиселекцията унищожава държавата. Глупостта не е толкова лоша, просто когато се издигне като височайша, започва остро да вреди на околните.

Калина Андролова