18.05.2024

Ние ги питаме едно, те отговарят друго.

Слушате и наблюдавате, вероятно, какво се случва в Парламента по темата за „бежанците“. Всички говорят за степента на охрана на южната ни граница и така наречената „ограда“. А дневния ред на българските граждани е съвсем друг и е свързан със самолетите криминални „бежанци от Европа“. Те не идват от южната ни граница, а от ЕС. За тия нито дума от нашите парламентарни бандити! Но не забравиха да ни кажат, че всеки, който не обича криминалните елементи от ЕС е човекомразец.

Приятели, с тия в парламента не трябва да се преговаря! Като с терористи.

Николай Марков