18.05.2024

Българската народна банка пуска днес, 2 януари в обращение златна възпоменателна монета на тема „Света Богородица – Златна ябълка“ с номинали от 10, 20, 50 и 100 лева.

Интересът към закупуването на възпоменателни български монети е особено засилен, поради все по-застрашаващата вероятност те да бъдат последните отсечени български монети, завинаги. Ако правителството остане до края на годината е твърдо решено да прекрати съществуването на българския лев и монети с номинали в български лев няма да се секат повече никога.

ВАЛУТАТА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ СЕ РАЖДА ПРЕЗ 1880 г.

На 4 юни 1880 Второто обикновено народно събрание приема Закон за сечене на монети в Княжество България. Установява се националната валута: 1 лев равен на 100 стотинки равен на един френски франк. България става член на Латинския монетарен съюз, основан 1865, предшественик на сегашната еврозона.

Общото парично предлагане се установява на 15 милиона лева, като пет години по-късно емисията достига до седем сребърни лева на глава от населението, прието за оптимум на Латинския съюз. С това България достига стандартите на Франция, Белгия, Италия, Швейцария и Австроунгария.

Монета 2 стотинки 1881, тираж 5 милиона броя, монета 5 стотинки 1881, тираж 10 милиона броя, монетите са сечени в Бирмингам. Надписът на монетите „Съединението прави силата“ е определен в закона от 1880. Само след пет години девизът се претворява в действие.

През 1885г. въпреки нежеланията на великите сили Княжество България се съединява с Източна Румелия. Девизът остава и до днес.

източник: ЗЕМЯ БЪЛГАРСКА