18.06.2024

======Първата======
1. Разкрития на медиите – полицаи донесли стълбата (и я върнали).
2. Според полицията – работници от автомивката (в хотел „ Маринела”) донесли стълбата и я върнали.
3. Зам.шефът на националното следствие Явор Тодоров: влязъл е през балкона със стълба, като са му помогнали още две лица.
4. Пред Темида – Георги Семерджиев сам донесъл 11-метровата стълба, макар и с наранен крак.
Бележка:
А) влязъл през балкона в жилището и после телепортирал стълбата обратно в автомивката;
Б) влязъл през балкона в жилището и после телепортирал стълбата сред близките дървета и храсталаци, където собственоръчно я открил заместник-шефът на националното следствие, който дори се похвали в ефир с това.
************************
.
======= Втората =======
1. В медиите – Георги Семерджиев не е задържан веднага, понеже не се знаел адресът му.
2. Полицията пред обществеността – не е задържан веднага, обявен е за национално издирване на 6 юли
3. Националното следствие, Явор Тодоров – зам.шеф: „За мен е учудващо как близо месец той е бил на национално издирване и местонахождението му не е установено, а веднага след фаталния инцидент и поемането на случая от Националната следствена служба (НСлС) той беше своевременно локализиран и задържан.”
4. „Локализирането” на издирваното лице обаче се е знаело отдавна. И е потвърдено съвсем наскоро преди катастрофата: „С лицето (по-нагоре в рапорта е посочено – Георги Семерджиев) проведохме зашифрована (?!) беседа, при която ни заяви, че пребивава в жилище на ул. Горски пътник”… И още: „и ни посочи паркиран автомобил Ауди SQ7, черен на цвят, с номер АА АА 00 с немска регистрация”… И още „заяви ни също, че е закупил автомивката в подземния паркинг на хотел „Маринела”…
„Зашифрованата беседа“, каквото и да значи това, е на 28 май т.г. в дълбоката нощ – 03:50 часа и е озаглавена до „Уважаеми г-н комисар” (т.е. до ръководен кадър на МВР)
**********************
.
========= Третата ===========
1. Разкрития на медиите – силиконовата полицайка Симона Радева се била возела в колата.
2. Полицията – не се била возела в колата.
3. Пред Темида – несъотносимо е да се уточнява, понеже се разглежда задържането на Георги Семерджиев, а не действия във връзка със Симона Радева.
БЕЛЕЖКА: ако е била в колата, от правна гледна точка Георги Семерджиев пряко е поставил под заплаха заради неразумно каране в дрогирано състояние още един живот – утежняващо вината обстоятелство.
********************************
.
========== ЧЕТВЪРТАТА =========
1. В медиите – Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу служители (множествено число) на МВР.
2. Прокуратурата (цитат): „ образува досъдебно производство за това, че в периода 2021 г. – 05.07.2022 г. при условията на продължавано престъпление длъжностно лице (единствено число) от структура на МВР…”
3. В медиите – МВР отстрани Симона Радева от работа
4. Заповедта на МВР: Симона Тихомирова Радева е отстранена временно за 2 месеца (през това време заплатата й тече) „за нарушения на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, регламентирани в точки 15, 19, 20, 83 и 86 от Етичния кодекс за поведение на държавни служители в МВР, утвърден със заповед на министъра.”
БЕЛЕЖКА:
Точка 15. Полицейският служител, независимо дали носи униформа или цивилни дрехи, изпълнява своите задължения в изряден външен вид, който не уронва престижа на полицейската институция.
Точка 19. Полицейският служител следва принципа, че всеки обвинен в криминално престъпление трябва да бъде считан за невинен до доказване на противното от страна на съда.
Точка 20. Във всички свои действия, полицейският служител зачита правото на живот на всеки човек, като използва физическа сила, помощни средства или оръжие само в предвидените от закона случаи, при абсолютна необходимост и пропорционално на заплахата в конкретната ситуация.
Точка 83. Полицейският служител води стриктно, пълно и точно служебната документация, свързана със задържаното лице.
Точка 86. Полицейският служител употребява физическа сила, помощни средства и оръжие само в краен случай и прекратява използването им незабавно след отпадане на необходимостта.
************* Т.е. тя е временно отстранена заради видеоклиповете, а не заради съучастие в тежко престъпление. Всички останали точки я оправдават за отговорност за бездействие.
********************************
.
И така нататък, и така нататък, и така нататък, и така нататък…
.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Медиите представят невярно какво в действителност се случва.
2. Институциите представят невярно какво в действителност се е случило и какво предприемат и правят.
3. Някои граждани и гражданки у нас (в този случай двама) имат специални „екстри” спрямо всички останали граждани при приложението на закона. За да ги имат обаче, единият трябва да притежават съответен неявен статус като правнук на най-висша червена генералска номенклатура от времената на комунизма, а другата – като обслужващ персонал със специфични функции за сановническа каста от времената на капитализма.

Григор Лилов