15.04.2024

Трети март, като национален празник, беше прекрасен ден да започнем Разглобката!

Радев, чрез регистрираните от Лечева, ПП Трети март и Национално движение Трети март, торпилира тази възможност!

Иван Петров