20.05.2024

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков не смята, че строителството на тунела под връх Шипка може да започне през 2024 г.

Това той обяви в Народното събрание в отговор на депутатско питане за напредъка в изпълнението на проекта „Обход на град Габрово и тунел под връх Шипка“.

Дългото проектиране

Тъй като договорът с избрания изпълнител е за инженеринг, т.е., включва проектиране и строително-монтажните дейности, в него има два срока – за проектиране и за строителство.

Първият започва да тече от 13 юни 2022 г. и е за срок от 240 календарни дни. Този срок отдавна е изтекъл, но проектът все още не е завършен заради поредица от пречки, наложили срокът за изпълнение на два пъти да бъде удължен, обясни министър Цеков.

Пропуски в идейния проект

Установени са „изключително много“ (по думите на регионалния министър) пропуски в идейния проект и изходните данни – обстоятелство, което било изненада, „тъй като се ползват толкова остарели морално идейни проекти“, обясни министърът.

Заради това на 19 януари 2023 г. вместо да се върви към приключване на проектирането, срокът за него е удължен с 192 календарни дни. Това е по времето, когато министър на регионалното управление е служебно назначеният арх. Иван Шишков.

Този срок също се оказва недостатъчен, защото през юни 2023 г., заради „установени явни и фактически грешки в кадастралната карта на градовете Габрово и Стара Загора“ (цитат от отговора на министър Цеков, б.р.) е възникнала необходимост да се нанесат корекции в двете кадастрални карти. Това трябва да направи Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но до момента не е сторено.

Всичко това води до второ удължаване на срока за проектиране на тунела под Шипка – на 28 юни 2023 г. е сключено второ допълнително споразумение, с което проектирането е удължено с още 194 календарни дни.

Строителството – някога

Срокът за строителство на най-дълго жадувания тунел в България е 1280 дни, или близо три години и половина, и започва да чете от датата на строителното разрешение. Разрешението за строеж обаче не е единственото условие, за да започне строежа.

Тъй като трасето на тунела минава през защитени територии, стопанисвани от природен парк „Българка“, наложително е проектът да бъде съобразен с мерките за опазване на дивата природа, отразени в Плана за управление на парка. Той е одобрен от Министерския съвет в края на 2021 г., но решението на Правителството за одобрението е отменено от Административен съд София през февруари 2023 г. Това решение се обжалва пред Върховния административен съд, който до момента не се произнесъл и на практика няма влязло в сила съдебно решение, което е още една пречка през завършване на проекта за тунела.

Ще връщаме ли пари на Европа?

Има ли опасност България да бъде задължена да върне европейското финансиране по програма „Транспортна свързаност“, ако се окаже, че не може да започне строителните работи в срок, попита габровският депутат Валери Митов регионалния министър.

На този етап риск няма, категоричен е Андрей Цеков, тъй като апликационната форма за финансиране изпълнението на проекта все още не е подадена. Освен това, уточни той, европейското финансиране покрива само част от стойността на проекта.

В бюджета на страната за 2024 г. са заложени 36 млн. лв. за изпълнение на строителството на тунела под Шипка. Това е 10 на сто от стойността на целия проект, но, според МРРБ-министъра, е малко вероятно тези пари да бъдат усвоени тази година. Освен ако строителството не започне най-късно през септември, което, както вече стана ясно, не е твърде реалистично.

Тунелите са пет, от тях и този под прохода Шипка

През октомври 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на тунела под Шипка. Стойността на обществената поръчка е малко над 267 млн. лв. без ДДС.

Тя предвижда изграждането на участък с дължина 10,5 км, от които 7,6 км ново строителство, а 2,9 км реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово – Казанлък. Предвижда се още изграждането на пет тунела с обща дължина 4 км.

Тунелът под „Шипка“ ще е с дължина 3,22 км. Останалите 4 тунели са по-малки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още шест моста и един подлез, дванайсет армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена.

Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м и два тротоара по 0,85 м.

На 1 февруари т.г. ще се навършат 127 г., откакто габровските народни представители Иван Пецов и Христо Манафов пишат писмо до министър-председателя на България Константин Стоилов, в което излагат идеята си за строеж на трансбалканска железопътна линия, която да минава през Шипченски проход. Това писмо може да се счита за раждане на идеята за построяването на тунел през прохода Шипка.

narod.bg