18.06.2024

Напоследък няколко публикации в сайтовете и печата бяха посветени на едно незапомнено явление, забелязано и заснето в София – ЦАРСКИ ОРЕЛ в центъра на българската столица!

Журналисти, орнитолози и стъписани граждани си задаваха въпроса – какво означава това? И се питаха с основание, защото от памтивека кацането на орел на определено място или кръженето му над главата на определена личност, е било тълкувано като ЗНАК НА БОГОВЕТЕ!

Авгурите в древния Рим – жреците, които са гадаели бъдещето по поведението на птиците – са смятали орела за свещената птица на Юпитер. Всички древни култове са почитали орела като вестител на волята на върховния бог. Траките и гърците са го обожествявали като пратеник на Зевс.

Появата на орела, кацането му или описването на кръгове над градовете и дадени личности – е тълкувано еднозначно като знак за ПОБЕДА!

Така че, възрадвай се, Българийо! Царски орел е кацнал в твоята столица – верен признак, че предстои страшен погром над враговете ти и техните слуги! Сигурен белег, че в близко бъдеще ще се случи удивително събитие, което ще донесе постепенен възход на Отечеството.

Царският орел ни обнадеждава да погледнем с вяра и упование към Грядущето! Божествената птица ни носи вестта, че сме покровителствани от висшите сили! Но и самите ние трябва да запретнем ръкави, защото е речено: „помогни си сам – да ти помогне и Господ“!

Милена Върбанова