15.07.2024

Николай Марков

Черната кутия наречена „конституционна реформа“ е външнополитически, военен акт срещу българската държава.

И независимо от кои лица и как се представя, въпросната реформа е нож в гърба на всеки лоялен български гражданин.

Промяната на обществения договор от нелегитимно представителство, конституирано чрез фалшификация на изборите е тежко престъпление срещу държавата.

Криминалните лица облечени в политически тоги са престъпници, които трябва да получат съответни и адекватни присъди.

Не позволявайте да ви заблуждават с дневен ред, който не е вашия и не работи за вас, децата и внуците ви.

Николай Марков