24.06.2024

Конституционният съд се оказа същата неразделна част от евроатлантическото статукво, каквито са мнозинството в НС и правителството. Независим и равноотдалечен КС – това е абсолютна смешка! Членовете на този орган седем месеца мислиха, мислиха, мислиха и какво измислиха?

Да се подиграят с желанието, писмено изразено при това, на стотици хиляди български граждани сами да решават съдбата си. Няма разлика между машинките за гласуване, каквито са депутатите от мнозинството в парламента, и машинките за гласуване в КС. Покорни изпълнители на чужда воля.

Ето това са хората, които унищожават демокрацията. Все пак едно хубаво нещо има в цялата ситуация. Членовете на КС, които убиха референдума, показаха абсолютно ясно същността си на едноизмерни слуги. А винаги е добре да има яснота.

Петър Волгин