13.06.2024

Да!
Ще предложим на нашите сънародници решение, което могат да отхвърлят или приемат. Имаме разработени стратегии и планове за преодоляване на натрупаните през годините проблеми. Всеки сам да избере до кого да застане и защо! Време е.

Николай Марков