18.05.2024

Я ПО-ДОБРЕ ВЪОБЩЕ ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ТЯХ!

От майстора на руския (съветския) абсурдизъм и авангардизъм – Даниил Хармс:

„Живял един рижав човек, който нямал очи и уши. Нямал и коса, тъй че го наричали рижав съвсем условно.

Не можел да говори, тъй като нямал уста. И нос си нямал.

Нямал дори ръце и крака. И корем нямал, и гръб нямал, и гръбнак нямал, и каквито и да било вътрешности — също. Нищо си нямал! Тъй че не е ясно за кого става дума.

Я по-добре въобще да не говорим за него.“

(„Синята тетрадка 10“ – Даниил Хармс)

Имало Корпоративни сдружения в България. Наричали ги „партии“ съвсем условно.

„ГЕРБ“ – „Граждани за Европейско Развитие на България“

Не били никакви Граждани

Нямали нищо Европейско

Нямало никакво Развитие

Нямали и помен от България

„ДПС“ – „Движение за права и свободи“

Нямало никакво Движение

Нямало никакви Права

Нямало никакви Свободи

Нямало нищо Либерално

„Продължаваме Промяната“

Нямало никакво Продължаване

Нямало никаква Промяна

„Демократична България“

Не била Демократична

Нямало и следа от България

„Българска Социалистическа Партия“

Не била Българска

Не била Социалистическа

Не била Партия

„Има такъв народ“

Нямало такъв народ.

Нищо нямало. Но е кристално ясно за кого става дума!

Я по-добре въобще да не говорим за тях!

НИКОЛАЙ РИЗОВ