05.12.2023

А ето как се разправят с yкpoлибepacтитe в Грузия… Со кротце, со благо, со малко кютек… 👋👍😁
Съвсем леко ще перефразирам Йоан Златоуст – „Ако ти чуеш, че някой на кръстопът или на площада хули Русия*, отиди и му направи забележка. И ако е нужно, удари го, не се отказвай [да го сториш], удари го по лицето, разбий му устата, освети ръката си с удар;“
*мястото където перефразирам

Guniu Gunev

%d bloggers like this: