24.06.2024

Напоследък ставаме свидетели на удивителни археологически открития, които потвърждават написаното в съчиненията на древните автори. Съвсем наскоро се появи съобщение, че израелски и американски археолози са проучили руините на християнска базилика от 8 в. на територията на Израел. В надпис на гръцки език, открит в нея, се споменава името на дарителя – „Константин, раб Христов“ ( византийски император?), а в допълнение към този надпис се казва, че Свети Петър е „началник и командир на небесните апостоли“. Следователно базиликата е посветена точно на Свети Петър, Апостол Христов и наместник Христов на земята, първи римски папа.

„Византийската християнска традиция обикновено смята за роден дом на Свети Петър именно Витсаида, което съвпада с мястото на нашата находка. Според нас е вероятно базиликата да е издигната на мястото на неговия дом — разказва археологът Стивън Нотли, според съобщенията в медиите.

Витсаида е историческо селище в древна Галилея, което се споменава в Гл.11 от Евангелие на Матей и в Гл 9 от Евангелие на Лука. В него са родени Апостол Петър, неговият брат Апостол Андрей Първозвани и Апостол Филип.

„Една от целите на тези разкопки се заключаваше в това, да проверим дали на въпросното място съществува културен слой от 1 век. И действително, открихме артефакти от този период“ – разказва Мордехай Авиам, ръководител на екипа.

„Разкриването на старинния надпис потвърждава сведението на епископ Вилибалд Айхщатски, живял през 8 в., че по време на поклонението му в светите земи, той нощувал във Витсаида, където, както му разказали местните жители, са се родили братята Апостоли Петър и Андрей. „Сега там, където по-рано е бил техният дом, стои църква“ — е писал епископът“.

Но защо коментирам това археологическо откритие и защо го смятам толкова значимо за нас, българите:

Защото то потвърждава, че първите ученици, които Христос е призвал, произхождат от Галилея. Сам Исус Христос е Галилеянин и е логично той да се довери на съотечественици. Галилея, както безусловно сочи името й, е област, населена с най-древния народ на Палестина – галахадите, филистимляните, арамеите. Названието Галилея ни води към името на героя Галахад, играещ важна роля в британския епос за крал Артур. Страбон в Книга 11, Гл. 5, абзац 1 на своя труд „География“, ситуира гелите – галатите – в Приазовието и Северното Прикавказие, в непосредствена близост до народите от българската и тракийската общност. Гелите са основен етноформиращ народ в Шотландия. Всъщност галати – гали – гели се смятат за народ, създаден от жреческата каста на келтите, както, според мен, българите са жреческа каста на траките. И едните, и другите, са пеласги, произхождащи пряко от атлантите, които в Библията са наречени амореи – отвъдморски. Почти сигурна съм, че всички ученици на Исус Христос, по един или друг начин, произлизат от този най-древен народ.

Но това, което потвърждава непоколебимо разкритията в горния абзац и го увенчава с венеца на правдата, е самото име на древното селце Витсаида. Бях сигурна, че то има друго звучене, което го свързва с тракийския и българския език. В преведения от средногръцки и новогръцки текст на Ветхия и Новия Завет, буквата „вита“ в топонимите и собствените имена най-често заменя оригиналната „бета“. Колкото до звукосъчетанието „тс“, то се използва, за да изрази тракийския и български звук „ч“, липсващ в гръцкия език. Така името ВИТСАИДА придобива вида БИЧАИДА, с явен произход от понятието БИК. Към това откритие ме подтикна блестящата статия в Уикипедия, която дава несъмнено правдиво етимологично тълкуване на името на българската планина ВИЧ – БИЧ, в Леринско и Костурско, в днешна Гърция.

Имената на апостолите, родени в Бичаида, също потвърждават техния тракийски и арамейски произход. Андрей, както разкрих преди доста време, означава Едрей – „великан“ ( Адриатическо море – Море на едреите, великаните ), а Филип, име на мнозина царе от пеласгийски и тракийски произход – „обичащ конете“.

Милена Върбанова